U skladu sa ranije dogovorenom saradnjom Sudijske organizacije RKS Tuzla i Body Control Centra, kojim rukovodi dr. sc. Jasmin Zahirović, aktivne sudije iz Sudijske organizacije sinoć su uz poštivanje preporučenih mjera zaštite od koronavirusa, na stadionu Telex u Tuzli počeli sa programom jačanja fizičke spreme sezonu 2020./2021.

Studiozan program priprema pod nadzorom dokazanog stručnjaka iz ove oblasti je novina u radu sudijskih organizacija na ovim prostorima, a cilj je postići vrhunsku fizičku spremnost sudija što je osnov za nadogradnju kroz edukaciju na kojoj se u SO RKS Tuzla konstantno radi tokom cijele sezone.

Program priprema koji je uključuje početna testiranja i mjerenja kondicije, snage i body mass indexa, te redovne sedmične treninge uz poštivanje plana ishrane za svakog kandidata, trajat će u periodu 22. juli- 10. septembar 2020.

U programu učestvuju sudije sa prošloseozonskih listi sudija sa Prvenstva BiH, A1/A2lige i Lige mladih RKS Tuzla, a prvom testiranju je pristupilo 27 kandidata, dok će u programu učestvovati 35 sudija.

Realizacijom ovog dijela programa po ovlaštenju Sudijske komisije RKS Tuzla u ime SO RKS Tuzla koordinira prof. Jasmin Beganović.

Uspješnost i angažman kandidata u ovom programu, Sudijska komisija RKS Tuzla će vrednovati pri formiranju listi  za takmičenja u okviru KSBiH i RKS Tuzla.

Podijeli: