Shodno odluci Kriznog štaba FBiH od 12.03.2020. godine , kojom se nalaže svim kantonalnim kriznim štabovima da obustave održavanja kulturnih i sportskih događaja, kao i treninga na području kantona, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe, Komesar takmičenja je donio Odluku o obustavi takmičenja u okviru A2 lige BiH – Sjever.
Podsjećamo da je poštujući sve preporuke i naredbe svih nivoa vlasti i drugih zdravstvenih institucija u Bosni i Hercegovini, Međunarodne košarkaške federacije (FIBA), Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine i Upravni odbor Košarkaškog savez Bosne i Hercegovine donio odluku o privremenom prestanku košarkaških takmičenja u svim kategorijama do daljnjeg.
O nastavku takmičenja svi učesnici će biti blagovremeno obaviješteni.
Regionalni košarkaški savez Tuzla
Podijeli: