Nakon uložene žalbe od strane KK Brčko Distrikt na utakmicu 10. kola A1 lige BiH KK Brčko Distrikt – KK IBU Spartans, komesar takmičenja je donio slijedeću odluku koja je objavljena u dopunjenom Biltenu 11. A1 lige BiH:

Poništava se utakmica KK BRČKO DISTRIKT – KK IBU SPARTANS te se nalaže odigravanje nove utakmice. Utakmica se mora odigrati do nastavka prvenstva, odnosno do 26.01.2019. godine.

Na odluku komesara takmičenja dozvoljena je žalba u drugom stepenu koja se podnosi odboru za žalbe imenovanom od strane udruženja ligaša u roku od 24 sata od prijema odluke (član 55. propozicija takmičenja).

U obrazloženju odluke se navodi:

Nakon prikupljanja relevantnih činjenica i pregledom snimka utakmice konstatovano je da su sudije Bekrić A. i Efendić M. grubo pogriješili (zadnji pokušaj ćuta igrača br. 32 R. Grošić gostujuće ekipe na kojem je načinjena lična greška u zadnjim trenucima utakmice okarakterisali su kao pokušaj šuta za tri poena te dodijelili 3 slobodna bacanja ekipi KK IBU Spartans). Na snimku se jasno vidi i da je igrač broj 32. R. Grošić prije pokušaja šuta napravio prekršaj koraka kao i da je šut bio iz polja 2 poena. Tom odlukom pomenute sudije su grubo prekršili pravila igre i propozicije takmičenja što je uslovilo da konačan rezultat nije posljedica sportskog nadmetanja. (član 52. Propozicija takmičenja). Na osnovu istog člana komesar takmičenja je usvojio žalbu KK Brčko Distrikt.

 

Podijeli: